Norges malasiforbund

 

Norges Malasiforbund ble stiftet 19.januar 2019. Vi er en frivillig interesseorganisasjon som jobber for å spre kunnskap om malasi. 

 

Vi jobber blant annet for å øke kompetansen om diagnosen til helsepersonell og andre for at barn, unge og voksne med diagnosen og deres pårørende skal få riktig diagnostisering og behandling. Dette for å fremme deres helse og fungering i samfunnet.

 

 

Styret

 

Her finner du en oversikt over våre styremedlemmer. Styret blir valgt på årsmøtet og medlemmer sitter henholdsvis ett eller to år av gangen. Alle verv i Malasiforbundet er på frivillig basis. 

 

Lene Hoem LEDER

 

Sigbjørn Stavland NESTLEDER

 

Silje Chanette Bergan KASSERER

 

Arne Magne Iversen STYREMEDLEM

 

Solveig Molnes STYREMEDLEM

 

 

Ragnhild Lied VARAMEMEDLEM

 

 

vedtekter

 

Her kan du laste ned våre vedtekter. De ble sist vedtatt på det ekstraordinære årsmøtet 5. november 2020. 

 

BLOGG

 

 

Når et barn får malasi kan det være omveltende for hele familien. Det kan være nyttig å lese erfaringer fra andre i liknende situasjon.

 

Her kan du lese historier fra våre medlemmer